‘Tijdje geleden dat de nieuwsbrief te lezen

was!, Tja, de voorzitter had het berendruk !

Trouwens het hele koor had het enorm druk.

We zouden eigenlijk een relatief rustige

periode krijgen in de eerste helft van 2017.

Uiteindelijk werd het toch gezellig druk.

Vele muzikale uitdagingen vielen ons weer ten deel. Natuurlijk een groot compliment voor dit koor en dirigent. Het koor wordt veel gevraagd voor gezamenlijke producties en vindt daarnaast ook nog tijd om eigen producties te organiseren. Dit vergt nogal wat voorbereiding. Zo was de voorbereiding op het concert tijdens het WMC (Beethoven meets Grieg) zeer intensief. Hier toonden alle zangers ware veerkracht en een ongekende vitaliteit ! Zoals hieronder te lezen valt mocht het resultaat er zijn! Vandaar dat de voorzitter weer glimt van trots en met grote tevredenheid kan terugzien op het eerste halfjaar van 2017. Dat belooft weer wat voor de tweede helft met een zeer bijzondere productie op 3 december, een Castle Dinnershow op Kasteel Erenstein. Maar ... eerst even met vakantie, dat heeft iedereen wel verdiend!


Wim de Groot (Augustus 2017)

 

NIEUWSBRIEF KKM ST. LAMBERTUS

uitgave 1 -  2017

Jroeëse Lambeëtes Zengere Zietsóng

11 februari veranderde het repetitielokaal in een Narrentempel. Traditioneel vond hier de Jroeëse Lambeëtus Zengere Zietsóng plaats. De Ex-prinsen organiseerde weer een zeer gezellige carnavalsavond waarbij de inbreng van eigen leden groot was. Zo traden weer de Lambertinies en Voelle Sjwees op met weer zeer vermakelijke acts. Het was weer lachen, gieren en brullen! Externe optredens van ‘1ste Kirchröadsjer HerreSitzungsVerain’, ‘Los Mar Joa’, ‘Wiesse Sjwaam’ en ‘Jod Jek’ zorgden er voor dat de voetjes van de grond gingen! Plots werd de zaal verrast met een bezoek van de nieuwbakken president van de VS, Donald Trump! Het bleek niemand minder te zijn dan de nieuwe prins van KKM, prins Wim 5 (Somers). Tot in de late uurtjes werd er de polonaise gelopen achter de scepter van Prins Wim 5.
Het WMC kende dit jaar een fenominale openingsceremonie! Ook KKM mocht tijdens deze ceremonie hun klanken laten horen. Samen met andere koren zongen zij het ‘Conquest of Paradise’. Menig toeschouwer ervaarde dit als een ‘kippenvel-moment’. Prachtig klonk dit in een uitverkocht PLS-stadion. Zij sloten af met het Limburgs Volkslied, samen met de bekende sopraan Wendy Kokkelkoren. Het was voor KKM een hele eer om deel uit te maken van deze indrukwekkende openeningsceremonie van het WMC.NIEUWSBRIEF_KKM_ST._LAMBERTUS_01.2017_files/sint%20kkm%20trans.pxm

Moederdagconcert 140517

KKM vond het nodig om alle moeders eens in het zonnetje te zetten. Zo zongen zij voor veel moeders op zondag 14 mei in het idyllische kerkje van Eygelshoven. Op deze avond kwamen alle ingrediënten voor een romantische sfeer in een evenzo romantische omgeving helemaal tot hun recht. Sopraan Amy Schillings en bariton Paul Jedamzik gaven daarbij de nodige muzikale glans. Een prachtig concert waarop het koor mag terugzien. Het is  zeker de bedoeling om het kleine kerkje van Eygelshoven nog eens een muzikaal bezoek te brengen..

Openingsceremonie WMC

Uitstapje Lier-Mechelen

Drie jaar geleden is het traditionele weidefeest van KKM weer in ere hersteld. Ook dit jaar werd het eerste halfjaar afgesloten met een gezellig feest op de schietweide aan de Voorterstraat. We mochten constateren dat steeds meer leden en sympathisanten van KKM het weidefeest bezoeken. Het was dan ook weer gezelligheid troef! Met de sfeervolle klanken van de Crombacher Muzikanten en een overheerlijke barbecue was het goed vertoeven! Tot in de late uurtjes heeft men doorgevierd en de aanstaande vakantie ingeluid. Het filmpje hiernaast geeft een impressie van de oergezellige sfeer!  

WEIDEFEEST 150717

Ieder jaar weer organiseert het bestuur een ludiek uitstapje voor alle leden met hun partners. Gewoon even gezellig op stap met elkaar. De trip ging dit jaar op zondag 11 juni naar het Belgische Lier en Mechelen. Daar bezochten zij een klokkenmuseum, natuurlijk een bierbrouwer en wandelden zij door de gezellige stadjes met hun sierlijke panden. Af en toe werd er natuurlijk even gerust op een terrasje. De sfeer zat er dan ook goed in op deze ‘jemuuëtliege daag’.

WMC-concert ‘Beethoven meets Grieg’

Dodenherdenking 040517

Zoals elk jaar neemt KKM deel aan de jaarlijkse dodenherdenking van Kerkrade. In stoet liep men naar een aantal gedenkplaatsen om de slachtoffers van oorlogen de herdenken. KKM vindt het van wezenlijk belang dit in stand te houden om steeds weer het recht op vrijheid en vrede te benadrukken.

Maandenlang stonden de repetities in het teken van dit concert! Er is letterlijk muzikaal gezwoegd om deze muziek eigen te maken. Zeker niet gemakkelijk die ‘ 9e ‘  van Beethoven en de ‘ Peer Gynt ‘ van Grieg ! De koorleden hebben doorzettingsvermogen getoond om uiteindelijk deze prachtige muziek op 11 juli in een uitverkochte Rodahal perfect te laten klinken! Arbeid loont, want na het concert was er veel lof voor deze prestatie! Een prestatie van groot formaat, samen met collegakoren Chevremonts Mannenkoor, Vokaal Ensemble Kerkrade, Nouveau Visage en natuurlijk het Kerkraads Symfonie Orkest. Juist ook deze samenwerking onderstreepte een gezamenlijke prestatie waar men trots op mag zijn. Een grootse prestatie van voornamelijk Kerkraadse musici !

Huldiging Jubilarissen 100317

Op vrijdag 10 maart 2017 waren we weer te gast bij de jaarlijkse huldiging van onze jubilarissen op het stadhuis van Kerkrade. Jubilarissen van alle muziekverenigingen in Kerkrade werden in de bloemtjes gezet. Zo ook onze jubilarissen Wiel Schroeder (2e van rechts) en Jos Hansen (2e van links). Zij kregen uit hande van de wethouder een prachtig beeldje als dank voor hun vele jaren van trouwe inzet.

VOORAANKONDIGING CASTLE DINNERSHOW 031217

Aan het einde van dit jaar zal KKM aan hun concerthistorie een unieke, nog niet eerder vertoonde activiteit toe te voegen; een                                               die op zondag 3 december om exact 17:30 uur in de Hof van Erenstein zal worden gehouden. Het bijzondere karakter van dit concert zal ongetwijfeld aanspreken.


Een korte beschrijving:

De zaal ademt de sfeer van een middeleeuwse herberg en zal dienovereenkomstig zijn ingericht. Alle gasten worden reeds op de brug naar de binnenplaats passend welkom geheten. De herbergier is een oude bekende; de heer Ebenezer Scrooge van Charles Dickens. Gedurende het diner is het een komen en gaan van opmerkelijke gasten die, opvallenderwijze, allemaal wel wat te bieden hebben zoals muziek, voordracht en zang. Zelfs een heel koor heeft zich al aangemeld. Ook zal Ludwig van Beethoven zijn opwachting maken.

Kortom; gedurende de avond gebeuren allerlei onverwachte dingen.

Geïnteresseerd? Door op deze balk te klikken kunt u (middels een mail) een plaats reserveren in de herberg. De kosten zij € 60,00 p.p. inclusief wijnarrangement. mailto:whh.degroot@kpnmail.nl?subject=aanmelding%20Castle%20Dinnershow%20031217