banner koor 50pct

 Volgend jaar bestaat het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus 150 jaar. Met die gedachte in het achterhoofd en het besef dat er nieuwe initiatieven nodig zijn voor een succesvolle toekomst voor mannenkoren heeft voorzitter Wim de Groot het initiatief ontplooid om te gaan praten met de besturen van drie andere mannenkoren uit Parkstad. Het idee is om, minimaal één keer per jaar, de krachten te bundelen voor projecten die te groot zijn voor één enkel mannenkoor. Zo zijn er gesprekken met Guido Dieteren om het projectkoor, in het jubileumjaar van KKM St. Lambertus, een rol te laten spelen tijdens zijn concert op de Markt in Kerkrade, Het enthousiasme onder de collegazangers uit Parkstad is groot. Eenieder is ervan doordrongen dat samenwerken in een projectkoor nieuwe kansen en wellicht ook nieuwe leden brengt. De samenwerking tussen de vier koren in het Projectkoor Parkstad Limburg wordt op 21 november officieel bezegeld in het stadhuis van Kerkrade. De wethouders van cultuur uit de gemeentes van de deelnemende koren én de beschermvrouwe van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, burgemeester Petra Dassen-Housen, zullen daarbij aanwezig zijn.

 

Vandaag, 11 oktober 2022, vernamen wij dat ons gewaardeerd erelid Chrit Claessen plotseling is overleden. Hij bezette 67 jaar lang zijn vaste plek bij de 2e tenoren. Te zeer gehinderd door ziekte heeft hij zijn 65 jarig jubileum op het laatste patroonsfeest niet meer kunnen bijwonen. Zijn zangersvrienden zullen hem de laatste eer bewijzen tijdens zijn uitvaart op vrijdag 14 oktober om 13.00 uur in de Lambertuskerk in Kerkrade.

Chrit Claessen
 

Op zondag 1 mei 2022 bereikte ons het trieste bericht dat onze zangersvriend, bas Wiel Schroeder, was overleden.  Het ging al enige tijd niet goed met hem maar het nieuws kwam toch aan als een klap. Samen met zijn tweelingbroer Cap vormde hij een markant duo dat meer dan dertig jaar prominent bij de Lambertusbassen aanwezig was. Hij kon intens genieten van de mooie samenzang en de saamhorigheid en gezelligheid binnen het koor. We zullen zijn mooie stem, warme persoonlijkheid en gezelligheid zeer missen. Met pijn in het hart nemen we afscheid van hem.

Wiel... rust zacht...


 Wiel Schroeder bas
Dinsdagochtend 23 november 2021 bereikte ons het droevige bericht dat onze voormalige tenor Peter Wagner is overleden in de leeftijd van 79 jaar. Hij heeft vanaf 1973 maar liefst 43 jaar in onze vereniging gezongen. Daarnaast heeft hij zich ook nog vele jaren verdienstelijk gemaakt als lid van de activiteiten commissie. In 2016 liet zijn kwakkelende gezondheid het niet meer toe om zijn lidmaatschap te continueren. Wij kennen zijn echtgenote Marleen als toegewijd bestuurslid van het damescomité. Wij wensen haar en hun familieleden alle sterkte toe in het verwerken van dit enorme verlies. Wagner Peter 2 50pct
 

Vandaag, donderdag 2 april 2020, bereikte ons het trieste bericht dat onze erevoorzitter Toon Willems is overleden. Toon was een groot aanhanger van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus en liet dat ook duidelijk blijken. In de jaren 80 van de vorige eeuw heeft hij in roerige tijden de voorzittershamer opgepakt en van KKM een bloeiende vereniging gemaakt. Toon is zeker 2 decennia lang voorzitter geweest en gevestigde KKM leden spreken met ontzag, bewondering en respect over zijn ‘regeerperiode’. Het koor bereikte onder zijn vleugels een ledenaantal van meer dan 90 zangers. De onder zijn leiding gemaakte concertreis naar Rome ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van KKM, de uitvoeringen van de Carmina Burana en 2e symfonie van Mahler hebben bijna mythische proporties gekregen. Terecht dus, dat hij tot erevoorzitter is gedecoreerd.

Na zijn bestuursperiode bij KKM bleef hij actief voor het koor door het voorzitterschap van de Commissie van Bijstand op zich te nemen. Hij was altijd aanwezig op de vrijdagavond, de vaste repetitieavond van Lambertus. Altijd in voor een praatje, een kwinkslag of een warmhartig advies.

Toon Willems is donderdagochtend 2 april 2020 om 5 uur overleden aan de gevolgen van een infectie met het coronavirus.

Namens iedereen die het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus een warm hart toedraagt: Toon bedankt voor alles wat je voor het koor betekend hebt!

Rust zacht!

Toon Willems KKM

Toon Willems     † 2 april 2020